'Vlaamse Liberalen en Democraten' (Open VLD) is de in 1992 opgerichte Vlaamse liberale partij. Voorganger van de VLD was de PVV (Partij voor de Vrijheid). De partij staat centrumrechts in het politieke spectrum. Hiermee is de partij het best te vergelijken met de VVD, al zijn er ook raakvlakken met D66. Op dit moment zit de partij in de federale regering van België. 

Zoals veel liberale partijen is Open VLD voorstander van de vrije markt met zo min mogelijk overheidsbemoeienis. Dit houdt in dat de partij voorstander is van lage belastingen en lage overheidsuitgaven. De markt is volgens deze partij in staat om welvaart op lange termijn eerlijk te verdelen en de markt met rust laten zal voor de maatschappij als geheel de meeste voordelen opleveren. Verder maakt de partij zich sterk voor individuele vrijheden, zoals vrijheid van meningsuiting en recht op privé eigendommen.

Inhoud

1.

Belangrijke personen

huidig voorzitter: Gwendolyn Rutten

voormalig voorzitter: Guy Verhofstadt

voormalig voorzitter: Karel de Gucht

2.

Open VLD en Europa

Open VLD is pro-Europees. Guy Verhofstadt is de voorzitter van de ALDE fractie in het Europees Parlement

In Europa is de partij is aangesloten bij de Alliantie van Liberalen en Democraten in Europa.

 
Stel je vraag
 
plaats (België)

Inhoud

Home